εἶεν


εἶεν
см. εἰμί

Ancient Greek-Russian simple. 2014.